Referenser
     
Några som har valt att satsa på bra bilder
Företag Organisationer/Myndigh. Livsmedel
Lantmännen Sveriges biodlares riksf. Bengt Frithiofsson
Väderstad-Verken Svenskt Kött  Pile Food
Nordkalk LRF Gunnarshögs Gård
Syngenta Greppa Näringen Lönnslätts Bär
Bayer Blomsterfrämjandet  
Nordic Sugar Svensk Mjölk Övrigt
Edenhall Jordbruksverket Jörns Resor
Agellus Svenskt Sigill Affärsmannaskap AB
Yara Svensk Raps Recycling
Lyckeby Stärkelse SFO Mila
Hushållningssällskapet Betodlarna Lunds Universitet
  Grön Produktion Krinova
Media Odling i Balans  
Viola Stiftelsen Lantbruksforskn.  
Lantbrukets Affärer Länsstyrelsen  
Ekologiskt Lantbruk Miljöförvaltningen G-b Stad  
ATL    
Lantmästaren    
Trailer    

Bild som illustrerar produktion av fordonsbränsle RME av raps för bl.a. lastbilar!

Allt i ett paket... Bilden illustrerar RME, dvs. fordonsbränslet RME. Raps är råvara och lastbilar kör på RME ! OBS Bilden är friköpt av Svensk Raps AB.