Redaktionellt arbete och textproduktion

Omslagsbild Svensk Frötidning. Foto: Hans Jonsson

Jag erbjuder redaktionella tjänster och
produktion av texter.
Redaktionellt arbete
Jag är redaktör för Svensk Frötidning i samarbete med Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord.
Produktion av texter

Mässbilaga MILA

14 reportage och texter till MILAs mässbilaga.
Se även uppdraget som Mässfotograf

Artiklar i Svensk Frötidning
Artikelserie om oljeväxt, vallfrö och lingrödor
Rapsen som alla vill ha
Optimal höstraps med maximal skörd
Driftiga RME-entreprenörer
Sund rapsvärme i Viken
Gunnar(s)hög på kallpressad rapsolja
Varma känslor för kallpressat

Fyra fina recept på god höstrapsetablering
upppföljningsartikel: Etableringsrecept med mersmak

Höstrybs i sista sekunden
Botemedlet mot ekologisk växtvärk
Så sår man sent
Appellation Österlen Controlée
Samtliga nummer av Svensk Frötidning finns i Svensk Raps AB tidskriftsdatabas. Vill du ha ett tryckt exemplar hör av dig!
 
Några exempel från en informationsskrift om landsbygd och lantbruk i Linköpings kommun
Lammförädling
Maskinstation
Mjölkproduktion
Rådgivning