Faktabearbetning


Publikation där ett 25-tal forskningsprojekt
sammanfattas populärvetenskapligt.
Omslagsbild: Hans Jonsson

Att kunna presentera forskningsresultat på ett enkelt och förståeligt sätt är bland det mest inspirerande man kan göra.

Jag jobbar bl.a. på uppdrag av Stiftelsen Lantbruksforskning med populärvetenskapliga produktioner.

Exempel

Mer om forskning. Tema abetsmiljö