Skapa en bra hemsidaAtt hålla många bollar i luften är en konst - inte minst med käglor.

Min viktigaste roll är informatörens

Stor vikt läggs på textbearbetning.
Även hantering av bilder som stöd för informationen är central.
Kort och enkelt är mottot.

Vad är en bra webbplats?

Jo, det är webbplatsen som infriar de mål som satts upp av
webbplatsens ägare eller finansiär.
Under förutsättning att målen är väl genomtänkta...
Jag lägger därför stor vikt vid planering av webbarbetet.

Låt referenserna tala.